Välkomna till Summercamp 2014

Välkomna till Summercamp 2014! Under tre veckor i sommar har elever i åk 5, 6, 7 och 8 möjlighet att i lugn och ro få hjälp och stöd i ämnena svenska, SVA, engelska och […]

Läs mer