Fantastiska dagar i Wolin!

19 stycken elever i årkurs 8 och 9 är tillsammans med 4 pedagoger nyligen hemkomna från kommunens vänort Wolin i Polen.

Läs mer