Kontakta oss

Anmälan om sjukfrånvaro eller hälsobesök

Frånvaron måste anmälas innan kl 8.00 av vårdnadshavaren så skolan har informationen innan lektionerna börjar.

Du kan anmäla på två sätt:

Ring 010-888 70 50

  1. Språkval. Tryck 9 för engelska eller vänta kvar för svenska.
  2. Tryck elevens personnummer, 10 siffror, avsluta med #
  3. Vårdnadshavaren uppmanas trycka sitt personnummer, 10 siffror, avsluta med #

Du kan anmäla för hela dagen men även del av dag om ditt barn blir sjukt under dagen eller har t ex ett läkarbesök.

Del av dag,

  1. Tryck 5
  2. Tryck starttid, 4 siffror. Exempel: 1000 anger start kl 10.00.
  3. Tryck sluttid, 4 siffror. Exempel: 1300 anger slut kl 13.00.
  4. Bekräftelse och samtalet avslutas.

Hel dag

  1. Tryck 1
  2. Bekräftelse och samtalet avslutas.

Du måste sjukanmäla för varje dag. Bekräftelse skickas via mail eller sms till vårdnadshavarna.

  1. Logga in på vklass.se. Registrera frånvaron.Vklass är inställt så att du som vårdnadshavare kan registrera giltig frånvaro 0 timmar bakåt i tiden och 48 timmar framåt.

Ansökan om ledighet

Ledighet som avser 1-10 dagar för enskild angelägenhet eller synnerliga skäl ansöks om digitalt via Vklass. Vårdnadshavarna får sedan besked om ledigheten beviljats eller ej. Vi vill påminna om att eleven går miste om garanterad undervisningstid under ledigheten.

Skolledning

Johan Malmberg

Rektor

046-251350

 

Malin Präntare

Biträdande rektor

046 – 25 13 52

 

Lotta Persson

Utvecklingsledare åk 7, lärare i so och spanska

046-25 13 36

Carolina Lorentzen Lezama

Utvecklingsledare åk 8, lärare i so

046-25 13 36

Yvonne Johansson

Utvecklingsledare åk 9, lärare i idrott

046-25 13 62

 

Övrig personal

Annelie Jönsson
Skoladministratör
046-25 13 51

Sjukanmälan görs på tel. 010-888 70 50.   Ring innan kl 08.00

Viktoria Cavander
Studie- och yrkesvägledare
046-25 13 54

Sanna Haddadi
Socionom i skola
046-25 13 55

Maria Glane
Skolbibliotekarie
046-25 13 58

Michael Mikkelsen
Vaktmästare
046-25 13 56

Eva Larsson Shullazi
Vikarieansvarig
046-25 13 72

Margurite Reimertz
Skolsköterska
0738-400661

Ulf Bergenblad
Stödperson

Alexander Stjärnfeldt
Cafe/ It-ansvarig
046-25 13 64

Linda Sandgren
Stödperson

Postadress: Hagalidskolan, 245 80 Staffanstorp

Besöksadress: Hagalidvägen 4, 245 45 Staffanstorp

Hoppa till navigering