En skola för alla!

Vi gör allt vi kan för att ditt barn ska bli frimodigt och kunna yttra sig i stort och smått. På skolan finns förutom klassråd och elevråd också kulturråd och biblioteksråd. Även föräldrar kommer till tals. Vårt skolråd är ett omistligt bollplank. Allt är inte mätbart i poäng och betyg. Varje barn ska gå till Hagalidskolan med förväntan i sinnet och du som förälder ska känna att det är så.

Hagalidskolan omfattar ca 450 elever i årskurserna 7-9.

Varje årskurs utgör en arbetsenhet med 6 klasser

I varje arbetsenhet ska antalet lärare vara så få som möjligt bland annat för att underlätta goda relationer mellan elever och mellan elever och lärare. Genom nära relationer får lärarna god kännedom om elevernas hela livssituation, vilket möjliggör stödinsatser som är anpassade till elevernas behov.

På Hagalidskolan är vi måna om elevernas välbefinnande så vi erbjuder alla elever fysisk aktivitet tre gånger per vecka genom idrott och hälsa.

Extra satsning ges i musik och drama där varje läsår avslutas med en föreställning för alla elever.

Du är alltid välkommen att besöka oss för att bilda dig en egen uppfattning om skolan.

Hoppa till navigering