En skola för alla!

Vi gör allt vi kan för att ditt barn ska bli frimodigt och kunna yttra sig i stort och smått. På skolan finns förutom klassråd och elevråd också kulturråd och biblioteksråd. Även föräldrar kommer till tals. Vårt skolråd är ett omistligt bollplank. Allt är inte mätbart i poäng och betyg. Varje barn ska gå till Hagalidskolan med förväntan i sinnet och du som förälder ska känna att det är så.

Läs mer »

Idrottsdag för åk 6 onsdagen den 16/11

Idrottsdagen bestod i huvudsak av  aktiviteter med boll, men det förekom även dans, som Matilda från åk 9 ledde. Pingis, fotboll, badminton, innebandy och basket stod på programmet. Alla elever gjorde tre val under dagen.

Läs mer »

Till alla föräldrar på Hagalidskolan!

Rektor har ordet… den 25 oktober 2011 Till alla föräldrar på Hagalidskolan! Hej! Höstlovet närmar sig med stormsteg. Det behövs för det är intensivt att ha två läroplaner LPO 94 (åk.9) samt LGR 11 […]

Läs mer »

Elevens val i åk 6

Elevens val åk 6 läsår 2011/2012 Detta läsår har vi valt att arbeta med elevens val på annat sätt än tidigare. Istället för att ha elevens val varje vecka så ska vi ha det […]

Läs mer »

Höstlov

Under vecka 44 är det höstlov. Det kommer att erbjudas flera olika aktiviteter i Staffanstorp. Aktiviteterna riktar sig mot ungdomar som bor i Staffanstorps kommun och går i årskurs 4 upp till gymnasiet. För […]

Läs mer »

FN-dagen uppmärksammades på Hagalidskolan

Åk 9 deltog i Freerice-tävling och övriga årskurser fick information av eleverna Filippa och Brikenda i 9E som berättade om flickors rättigheter i världen utifrån FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

Läs mer »