En skola för alla!

Vi gör allt vi kan för att ditt barn ska bli frimodigt och kunna yttra sig i stort och smått. På skolan finns förutom klassråd och elevråd också kulturråd och biblioteksråd. Även föräldrar kommer till tals. Vårt skolråd är ett omistligt bollplank. Allt är inte mätbart i poäng och betyg. Varje barn ska gå till Hagalidskolan med förväntan i sinnet och du som förälder ska känna att det är så.

Läs mer »

SVEA på besök

Vårt elevråd fick förra veckan (tisdagen den 20/9) besök av Sveriges elevråd-SVEA. Elevrådet samlades på morgonen för att få en utbildning på tre timmar.

Läs mer »

Rektor har ordet…

Tre personer har gått i pension Britt Anderberg, Roland Berglin samt Liselotte Martins. Vi har anställt nya lärare Euplido Di Costa, Frank Roxenby, Johannnes Nielsen , Minna Dummatzen, Anna Borgfors- Skoog, Jesper Åkesson samt Christer Åkesson.

Läs mer »

Öppet hus för alla föräldrar till barn i årskurs 5

Måndagen den 26/9 mellan kl. 18-20 håller Hagalidskolan öppet hus för föräldrar till barn i åk 5.

Läs mer »

Stort pressuppbåd när Mark Levengood besökte åk 6 på Hagalidskolan

Måndagen den 19 september kom äntligen Mark Levengood till Hagalidskolan. Under en timmes tid berättade han om UNICEF:s verksamhet och sina upplevelser från Afrika, Sydamerika och från många, många andra platser där barn far illa.

Läs mer »

Spektakel med Hagalidskolan

Måndagen den 12/9 visade eleverna i 6ABC upp sina ”Spektakel-färdigheter”. En bejublad föreställning – ”Visa vejen vart vi ska gå, så ska vi hålla gille!”

Läs mer »