En skola för alla!

Vi gör allt vi kan för att ditt barn ska bli frimodigt och kunna yttra sig i stort och smått. På skolan finns förutom klassråd och elevråd också kulturråd och biblioteksråd. Även föräldrar kommer till tals. Vårt skolråd är ett omistligt bollplank. Allt är inte mätbart i poäng och betyg. Varje barn ska gå till Hagalidskolan med förväntan i sinnet och du som förälder ska känna att det är så.

Läs mer »

Läsåret nästan slut för alla

Traditionsenligt bjöds personalen på lunch tisdagen den 14/6. Rektor, biträdande rektor och personal belönades med blommor.
Ett av Sveriges bästa skolkök serverade lax med nypotatis och jordgubbar med glass.

Läs mer »

Årets skolavslutning

Skolavslutning i årskurs 9 med tal av rektor Kerstin Jacobsson, två utmärkta konferencierer i Malcolm och Gritt, en välsjungande kör, några solister, Lions utdelning av premier, avlöpte skolavslutningen traditionsenligt på ett förväntansfullt sätt.

Läs mer »

Åk 9 visade ”Himmel eller helvete”

Dramagruppen i åk 9 visade vid tre tillfällen ”Himmel eller helvete”, ett teaterstycke som eleverna tillsammans med Margit Bekassy och Mattias Belin skrivit. Bilder ser du i skoltidningen!

Läs mer »

Tanzaniadagar

Hagalidskolan hade temadag Tanzania under avslutningsveckan. Några årskurser jobbade hemma och fick på så sätt bidra med en slant till vårt Tanzaniaprojekt. Åk 8 var sysselsatta med: att tillverka exempelvis matematikspel att göra en […]

Läs mer »

Inför läsåret 2011/2012.

Från och med nästa läsår 2011/2012 får vi en ny betygsskala A-F där A är högst och motsvarar 20 p och F är icke godkänt. B motsvarar 17,5 p. C motsvarar 15 p, D motsvarar 12,5p samt E 10p. Betyget D innebär att kunskapskraven för E och övervägande delen för C är uppfyllda. Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet.

Läs mer »