Trivselteamet

Trivselteamet

Hagalidskolans trivselteam består av SISK (socionom i skolan), skolsköterska, coach, skolvärdinna och en lärare från varje arbetslag.

Vad gör Trivselteamet?

Trivselteamet har tre huvudsakliga uppgifter; kartläggning, planering och genomförande av aktiviteter samt stöd till mentorer vid konflikter eller liknande.

Kartläggning

För att kunna jobba effektivt med likabehandling behöver vi ta reda på hur det ser ut på vår skola. Kartläggningen bygger på enkätundersökningar, intervjuer av elever och anmälningar om kränkande behandling. Den ligger sedan till grund för upprättande av Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling.

Aktiviteter

Trivselteamet planerar aktiviteter som i regel genomförs på mentorstiden. Det kan vara att svara på frågor som används i kartläggningen, att gå igenom Likabehandlingsplanen och i den förekommande begrepp samt att på olika sätt behandla relevanta ämnen relaterade till likabehandling och kränkande behandling. Vi ansvarar också för Fair Play-priset i Hagalidbucklan.

Stöd till mentorer

Vid t. ex. konflikter kan Trivselteamet ha en avlastande och/eller rådgivande roll.

Utveckling

Vi vill under läsåret få med elever i vårt arbete. Vi vill också utveckla former för vårdnadshavare att engagera sig i Hagalidskolans likabehandlingsarbete. Slutligen vill vi ha en ännu större roll i upprättandet av Likabehandlingsplanen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available