Ungdomscaféet

Motivationen för att delta handlade mycket om att de som deltog under workshopen skulle få en biocheck, något som uppenbarligen var mycket eftertraktat.

Workshopen inleddes med att deltagarana delade upp sig i fyra grupper som sedan gick ut för att samla platser med hjälp av platssamlaren. Vi var fyra workshopledare som följde med ungdomarna.

Grupperna återsamlades sedan för att arbeta med sina spel.

De flesta grupperna kom så långt som till att skapa en spelskiss. De valde vilka platser som skulle vara med i spelet och ett tema för berättelsen.

Reflektioner

Dessa tonåringar hade en mycket hög aktivitetsnivå. Det var inga problem att få dem att välja platser och berätta om dessa, däremot var det svårt att få dem att koncentrerat arbeta med sina spel, framför allt med sådant detaljarbete som att skriva ledtrådar, frågor och uppdrag.

I de teman ungdomarna valde för sina spel, och i de diskussioner som fördes i samband med detta, upplevde vi att det fanns en önskan om att provocera: teman som striptease, sex, vapen och droger var populära. Återkommande var också frågor om etnicitet, och jargongen mellan ungdomarna var ganska hård. Det var lätt att få en känsla av att deras identitet byggde delvis på att vara utanförstående ‐ de element som stör bilden av den lugna sovstaden ‐ och det var något de ville representera i sina spelberättelser.

De delade dock frikostigt med sig av sina tankar kring platser i staden. Flera av de platser som valdes ut var sådana där ungdomarna upplevde att de fick vara ifred från vuxna. Utrymmen där de kunde sitta under tak, avskilt utan för mycket insyn (i tex. Balders hage) var eftertraktade.

De uttryckte en frustration över att det fanns få platser för dem att vara på där vuxna inte “klagade på dem”, att det inte fanns aktiviteter att göra och att “Allt är så tråkigt i Staffanstorp”.

De platser som vi uppfattade som viktiga samlingsplatser för ungdomarna var framför allt VS, Balders hage (under taket) och Krakparken (deras eget påhittade namn).

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

 characters available