Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Skolan i tiden, en skola att växa i!

Hjärupslundsskolan är en 7-9 skola med cirka 320 elever belägen i Hjärup. Skolan erbjuder en positiv miljö med engagerade vuxna och i huset finns också Bibliotek och Fritid. Utemiljön är skapad för unga i rörelse och vi har skateboardramp, basket- och bandyplan och en multisportplan i direkt anslutning till skolan.

Läs mer »

Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat. Vi har inte längre möjlighet att jämföra resultat med hänsyn taget till föräldrars […]

Läs mer »

Skolstart ht 21

Onsdag 18 augusti sätter terminen igång 08:30. Elever i åk 7 möts upp på innergården. Elever i åk 8 och 9 samlas i klassrum. Dagen avslutas 11:50 och skolbuss går hem 12:00. Välkomna!

Läs mer »

Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat och presterar ofta högre än förväntat även med hänsyn taget till föräldrars utbildningsnivå […]

Läs mer »

Besökseftermiddag inför skolval till åk 7

Onsdag 20 november 15:00-17:00 bjuder vi in till besökseftermiddag. Eftermiddagen vänder sig till elever, och, vårdnadshavare till elever som går i årskurs 6 och vill veta mer om skolan inför skolval till årskurs 7. Under besöket kommer […]

Läs mer »

Snart dags för skolstart

Skolstarten närmar sig. Skolstart måndag 19 augusti 08:30. Första skoldagen slutar direkt efter lunch, 12:00. Välkomna tillbaka!

Läs mer »