Välkomna alla vårdnadshavare till elever i åk 7 och 8

Med anledning av att era barn får sitt första betyg höstterminen 2012, vill vi gärna gå igenom och diskutera grunderna för betyg och bedömning tillsammans med er föräldrar.

Läs mer