Välkomna alla vårdnadshavare till elever i åk 7 och 8

Med anledning av att era barn får sitt första betyg höstterminen 2012, vill vi gärna gå igenom och diskutera grunderna för betyg och bedömning tillsammans med er föräldrar.

Era barn får kontinuerligt motsvarande information av sina lärare och behöver inte följa med på mötet.

Tid: Torsdag den 4 oktober klockan 18.30
Plats: Matsalen

Efter en kort information i matsalen har ni möjlighet att träffa lärare i respektive ämne för att diskutera betyg och bedömning.

Hjärtligt Välkomna!

Personalen på Hjärupslundsskolan