Ny stadieindelning i Staffanstorp från augusti 2014

Kommunstyrelsen fattade den 7 oktober beslut om stadieindelning och lokalförsörjning för skolor i Staffanstorps kommun. Beslutet innebär att samtliga F-5 skolor övergår till stadieindelningen F-6. Hjärupsskola och Hjärupslundsskolan bildar en F-9 enhet och Hagalidskolan blir en 7-9 skola.

Läs mer