Ny stadieindelning i Staffanstorp från augusti 2014

Kommunstyrelsen fattade den 7 oktober beslut om stadieindelning och lokalförsörjning för skolor i Staffanstorps kommun. Beslutet innebär att samtliga F-5 skolor  övergår till stadieindelningen F-6. Hjärupsskola och Hjärupslundsskolan bildar en F-9 enhet och Hagalidskolan blir en 7-9 skola.

Bakgrund till denna förändring är att det enligt lag ska lämnas betyg i årskurs 6, gällande årskurs 4-6, vilket gör att det finns behov av ny stadieindelning.

Genom denna organisation kan vi skapa ett tydligt pedagogiskt helhetstänk för våra elever. Grundtanken i stadieindelningen är att eleven följer ett spår, F-9 perspektiv, allt för att ge ett bra sammanhang för våra elever. Möjligheten att välja skola finns kvar dock kan detta begränsas av skolans kapacitet och i så fall är det närhetsprincipen som råder.

Vi befinner oss nu i ett planeringsarbete för alla Staffanstorps skolor där varje skolområde ska utgöra ett tänkt F-9 spår utifrån ett fysiskt och pedagogiskt perspektiv. Vi kommer kontinuerligt att via webben informera om hur planeringsarbetet fortskrider.

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Barn och Utbildning

Staffanstorps kommun

046-251100