Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat och presterar ofta högre än förväntat även med hänsyn taget till föräldrars utbildningsnivå […]

Läs mer