Skolstart ht 21

Onsdag 18 augusti sätter terminen igång 08:30. Elever i åk 7 möts upp på innergården. Elever i åk 8 och 9 samlas i klassrum. Dagen avslutas 11:50 och skolbuss går hem 12:00.

Välkomna!