Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat. Vi har inte längre möjlighet att jämföra resultat med hänsyn taget till föräldrars […]

Läs mer