Arbetslag A

Arbetslagen på Hjärupslundsskolan omfattar år 7-9, och är uppbyggda kring ämnen med många lektioner, Sv/SO och Ma/NO. Lärare med dessa kombinationer har hela sin undervisning i arbetslaget. Det är en trygghet för eleverna att möta så få lärare som möjligt. Språklärare och de som undervisar i de praktiskt-estetiska ämnena, möter givetvis elever från alla arbetslag.

Varje arbetslag har sin hörna, sitt område i skolbyggnaden, där eleverna har sina skåp och där finns också ett arbetsrum för lagets lärare. Det blir ett hemområde, där man som elev kan känna trygghet.

Skolans arbetslag har ett tätt och nära samarbete och lägger mycket tid på samtal, både gällande elever och undervisning. Vår policy är att mentor alltid skall informeras om något händer en elev. Mentor är också huvudansvarig för kontakten med hemmet. Vi anser det viktigt att agera snabbt om något inträffar, detta kräver snabb information till de inblandade.

På Hjärupslundsskolan undervisar vi ämnesövergripande och planerar dessa utifrån Skolverkets strävansmål. I en del arbetsområden är nästan alla skolämnen med, i andra kanske bara två – tre stycken. Ett arbetsområde kan gälla ett enskilt arbetslag eller hela skolan. Eleverna är delaktiga i planeringen på så sätt att de kan föreslå arbetssätt och examinationsformer.


Lag A består av följande lärare:

Kristina Persson: Arbetslagsledare Lag A, specialpedagog

Pia Franzén Sandkvist: Hk

Mats Persson: Idh

Mona Håkansson: So

Niklas Brandin: So

Ann-Catherine Sjöberg: Ma, No

Olof Persson Ma, No

Anna Åkesson: SoSv

Elin Badersten: Sv, En

Anna-Lena Jansåker: Ty

Josefina D’Andrea Olsson: Sp

Cornelia Lilja: Sv, En

Oliver Redemo: Elevassistent

 

 

Telefon: 046-251641

 

Hoppa till navigering