Arbetslag B

Arbetslagen på Hjärupslundsskolan omfattar år 7-9, och är uppbyggda kring ämnen med många lektioner, sv/SO och ma/NO. Lärare med dessa kombinationer har hela sin undervisning i arbetslaget. Det är en trygghet för eleverna att möta så få lärare som möjligt. Språklärare och de som undervisar i de praktiskt-estetiska ämnena, möter givetvis elever från alla arbetslag.

Varje arbetslag har sin hörna, sitt område i skolbyggnaden, där eleverna har sina skåp och där finns också ett arbetsrum för lagets lärare. Det blir ett hemområde, där man som elev kan känna trygghet.

Skolans arbetslag har ett tätt och nära samarbete och lägger mycket tid på samtal, både gällande elever och undervisning. Vår policy är att mentor alltid skall informeras om något händer en elev. Mentor är också huvudansvarig för kontakten med hemmet. Vi anser det viktigt att agera snabbt om något inträffar, detta kräver snabb information till de inblandade.

På Hjärupslundsskolan undervisar vi ofta ämnesövergripande och planerar våra arbetsområden utifrån Skolverkets strävansmål. I en del arbetsområden är nästan alla skolämnen med, i andra kanske bara två – tre stycken. Ett arbetsområde kan gälla ett enskilt arbetslag eller hela skolan. Eleverna är delaktiga i planeringen på så sätt att de kan föreslå arbetssätt och examinationsformer.

 

Lag B består av följande lärare:

Jenny Roos: Arbetslagsledare lag B, Sv, En, Ty

Jeanette Hedetoft: Bd

Fredrik Svensson: Ma,No

Tomas Callesen: So

Susanne Forslund: Specialpedagog

Minna Dümmatzen: Sp, Sv

Annika Eriksson: Ma, Bi, Fy, Ke, Tk

Monika Olsson: Sltm

Mattias Belin: Mu

Eva Charlotte Nilsson: Hkk, Sv, Sva

Annika Björnsson: Idrott

Malin Rosdahl: Elevassistent

Patrice Nilsson: Elevassistent

 

 

Telefon: 046-251642

 

Hoppa till navigering