Skolval

Skolval Ht 2018 kommer vi att starta 4 klasser i årskurs 7 och vi kommer att ta emot alla elever från vårt upptagningsområde som önskar gå här. Vi kommer inte att ha något Öppet […]

Läs mer

Sjukanmälan

Tel nr till sjukanmälan är ändrat. Nytt nummer är 010-888 70 50.

Läs mer

Föräldramöte i 7:an och 8:an 30 augusti

Välkomna till möte för föräldrar och vårdnadshavare för elever i åk 7 och 8. Vi träffas onsdagen den 30 augusti.

Läs mer

Skolstart

Snart är det dags att lämna solstolen. Onsdag 16 augusti välkomnar vi alla elever till skolstart. Tider första skoldagen är 08:30-11:50. Buss går hem 12:00. Välkomna!

Läs mer

Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat och presterar högre än förväntat även med hänsyn taget till föräldrars utbildningsnivå och elevsammansättning.

Läs mer

Tack för detta läsår!

Nu är läsåret 2016/17 till ända. Vi ses igen 16 augusti!

Läs mer