Ändring av busshållplats

Från och med tisdag 25 mars är hållplatsen på Genvägen flyttad till Skånetrafikens hållplats på Norra Lundavägen, tidtabellen är oförändrad. Hållplatsen är på östra sidan i riktning mot Lund samma sida som cykelställ (se bif […]

Läs mer

Lusen är lös

Lusen finns på skolan. Info från skolsköterskan finns i länken på följande sida. Info från skolsköterskan

Läs mer

Föräldramöte åk 7

19 mars klockan 18:00 hålls föräldramöte för åk 7. Innehållet kommer vara  information kring alkohol, narkotika, tobak och därefter föräldramöten klassvis. Inbjudan kommer via mejl denna vecka.

Läs mer

Utvecklingssamtal

Snart är det dags för utvecklingssamtal och i år kommer det att se lite annorlunda ut. Ni kommer som föräldrar främst märka skillnaden att vi inte kommer använda oss av Infomentor längre och att ni inte får skriftlig information innan utvecklingssamtalet.

Läs mer

Studiedag

Påminner om att onsdag 5 mars är studiedag och eleverna är lediga.

Läs mer

Ny stadieindelning i Staffanstorp från augusti 2014

Kommunstyrelsen fattade den 7 oktober beslut om stadieindelning och lokalförsörjning för skolor i Staffanstorps kommun. Beslutet innebär att samtliga F-5 skolor övergår till stadieindelningen F-6. Hjärupsskola och Hjärupslundsskolan bildar en F-9 enhet och Hagalidskolan blir en 7-9 skola.

Läs mer