Länkar

Fältgruppen

Fältgruppen består av ett flertal personer och arbetar huvudsakligen med ungdomar i åldrarna 12 till 18 år. Deras uppgift är att fokusera på våra ungdomars livsvillkor, levnadsvanor, miljöer och produkter.  046 – 25 13 34, besök facebook

 

Polisen 

Polisen i Sverige utreder många olika slags brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya brott.

 

Resurscentrum barn och familj

I Staffanstorps kommun kan du och ditt barn få stöd av Resurscentrum – barn och familj. De arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola.

 

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

 

Fritids

I Staffanstorps kommun finns det två fritidsgårdar som är öppna för dig i årskurs 4 och upp till 15 år. Vi har fritidsgården Skåningen i Staffanstorp samt Fritid Hjärup.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available