Länkar

Polisen 

Polisen i Sverige utreder många olika slags brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya brott.

 

Resurscentrum barn och familj

I Staffanstorps kommun kan du och ditt barn få stöd av Resurscentrum – barn och familj. De arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola.

 

Skolverket

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

 

Fritids

I Staffanstorps kommun finns det två fritidsgårdar som är öppna för dig i årskurs 4 och upp till 15 år. Vi har fritidsgården Skåningen i Staffanstorp samt verksamhet på Hjärupslundsskolan och Uppåkraskolan.

Hoppa till navigering