Skolan i tiden, en skola att växa i!

Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Hjärupslundsskolan är en 7-9 skola med ca 320 elever belägen i Hjärup.

Vi erbjuder en positiv miljö med engagerade vuxna. I huset finns också Hjärups bibliotek och en fritidsgård för dig mellan 10 och 15 år.

Utemiljön är skapad för unga i rörelse. Vi har skateboardramp, basket- och bandyplan och en multisportplan i direkt anslutning till skolan.

”Bra stämning mellan elever och lärare”  (förälder åk 8)

Arbetssätt

IT är ett naturligt verktyg i skolan. Hjärupslundsskolans elever erbjuds att disponera en personlig laptop under hela utbildningsperioden. Vi använder oss av trådlöst nätverk och projektorer i samtliga klassrum.

Här arbetar vi ofta ämnesövergripande. Eleverna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av sitt eget arbete. Pedagogiken syftar till att ge varje elev stort inflytande och förmåga att se samband och helheter. Detta underlättar för eleven, som tydligt ser vad hen ska kunna och hur långt det är kvar till det mål man satt upp. Vi upplever att elevens motivation och känsla av meningsfullhet då stärks, vilket är förutsättningen för det företagsamma lärandet som betonas i den nya läroplanen LGR11.

”Jag tycker att man jobbar efter den nu rådande läroplanen på ett föredömligt sätt. Imponerande.” (förälder åk 8)

Trygghet och trivsel

Vi strävar alltid efter att skapa god kontakt mellan elever, lärare och föräldrar och arbetar med täta och snabba föräldrakontakter. Vårt mål är att varje elev ska känna sig sedd och att engagemanget som finns bland oss som arbetar på skolan ska nå fram till alla elever och föräldrar.

”Som helhet anser jag att skolan har en mycket trygg och lugn miljö för att vara en högstadieskola” (förälder åk 8)

Inriktning

Ett av våra ledord är ”omtanke ger resultat”.

Våra elever ger skolan gott betyg när det gäller trivsel och de presenterar mycket goda kunskapsresultat.

Vårt mål är att våra elever ska gå vidare i livet med goda kunskaper, stärkt självkänsla och respekt både för sig själv och andra.

Så vill vi vara en skola i tiden. En skola att växa i. En lärande skola.

Läs mer om oss under flikarna i högerspalten på sidan!

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

4 kommentarer till Om Hjärupslundsskolan

  1. Hej,
    Vilken dag har Ni Ert informations möte för blivande 7:or?

    1. Hej! Vi kommer inte att ha någon allmän informationsträff för åk 7 detta läsår. Önskar du som förälder eller elev att komma hit och prata med personal eller se skolan inför skolvalet i januari 2018 är ni välkomna att kontakta oss så bokar vi in en träff.

  2. Hej! Jag bor i Arlöv och går i 6:an i Staffanstorp.
    Jag undrar om ni tar in elever i skolan från andra kommuner? Undrar också var man kan/om man kan ställa sig i kö!

    1. Hej. Om du redan nu går på en skola i Staffanstorp så har du plats i åk 7 till anvisad skola. (Under rubriken ”skolval” hittar du vilken skola som är anvisad skola). Utöver elever från anvisade skolor tar vi emot elever från Staffanstorp kommun och därefter elever från andra kommuner i mån av plats. Du hittar mer information under fliken ”skolval” på kommunens hemsida.