Personal

Skolledning
Jonas Palmqvist-Svensson Rektor 046-251630
Eva Ek Biträdande Rektor 046-251631

Sjukanmälan 010-888 70 50 (Tänk på att ringa varje dag eleven är hemma om ni inte sagt tidigare hur många dagar det gäller)
Det går också bra att sjukanmäla på Vklass via webben.

Skolassistent

Daniel Carlberg

0709-351634

Skolsköterska
Jenny Linderståhl 046-287 17 89

Socionom i skola (SISK)
Anneli Santesson 046-287 18 36

Socialpedagog

Hanna Thörn Sejud  0738-40 58 46

SYV
Johanna Nilsson Onsberg 046-251637

Elevassistenter
Patrice Nilsson 046-28 71 868
Camilla Olsson 046-28 71 866
Malin Rosdahl  046-28 71 867
Oliver Redemo  046-28 71 869

Lärare
LAG A 046-251641
Kristina Persson Specialpedagog
Ann-Catherine Sjöberg Ma, NO, Tk, IT
Mats Persson Id
Mona Håkansson SO, Sv, En
Pia Franzén Sandkvist Hk
Olof Persson Ma, NO, Tk
Elin Badersten Sv, En
Anna Åkesson Sv, SO
Anna-Lena Jansåker  Ty

Nicklas Brandin So

Cornelia Lilja Sv, En, Sva
Josefina D’Andrea Olsson Sp

 

LAG B 046-251642
Jenny Roos Sv, En, Ty
Jeanette Hedetoft Bd
Monika Olsson Sltx
Fredrik Svensson Ma, NO, Tk
Minna Dümmatzen Sp
Mattias Belin Mu
Annika Eriksson Ma, NO, Tk
Susanne Forslund Specialpedagog
Tomas Callesen So

Eva-Charlotte Nilsson Hkk, Sv, Sva

Annika Björnsson Id

LAG C 046-251643

Anna Sjövall Mu, En
Annika Hindemith Ma, NO
Annika Danielsson Sv, SO
Jenny Larsson Sp, En
Andreas Kanth Sltm
Christian Fexe Sv, SO
Malin Hallmén Christensson Ma, NO
Ylva Skiöld En, Sv, Sva
Roberta Lubiana Ma
Sara Romé Id, Fr
Carina Rasmusson Speciallärare

Hoppa till navigering