Personal

Skolledning
Jonas Palmqvist-Svensson Rektor 046-251630
Eva Ek Biträdande Rektor 046-251631

Sjukanmälan 010-888 70 50 (Tänk på att ringa varje dag eleven är hemma om ni inte sagt tidigare hur många dagar det gäller)
Det går också bra att sjukanmäla på Vklass via webben.

Skolassistent
Daniel Carlberg

0709-351634

Skolsköterska
Jenny Linderståhl 046-287 17 89

Socionom i skola (SISK)
Pernilla Witt  0709-451129

SYV
Hanna Källman 046-251637

Elevassistenter
Patrice Nilsson 046-251641
Camilla Olsson 046-251643
Malin Rosdahl  046-251642
Oliver Redemo  046-251641

Lärare
LAG A 046-251641
Kristina Persson Specialpedagog
Ann-Catherine Sjöberg Ma, NO, Tk, IT
Mats Persson Id, Sva
Mona Håkansson SO, Sv, En
Pia Franzén Sandkvist Hk
Olof Persson Ma, NO, Tk
Boel Månsson Fr, Sv
Anna Åkesson Sv, SO
Anna-Lena Jansåker  Ty

Cornelia Lilja Sv, En
Josefina D’Andrea Olsson Vikarie Sp

 

LAG B 046-251642
Jenny Roos Sv, En, Ty
Jeanette Hedetoft Bd
Monika Olsson Sltx
Fredrik Svensson Ma, NO, Tk
Minna Dümmatzen Sp
Mattias Belin Mu
Annika Eriksson Ma, NO, Tk
Karin Magnusson Specialpedagog
Tomas Callesen So

David Karlsson Id, Hkk

Annika Björnsson Id

LAG C 046-251643

Anna Sjövall Mu, En
Annika Hindemith Ma, NO
Annika Danielsson Sv, SO
Jenny Larsson Sp, En
Andreas Kanth Sltm
Christian Fexe Sv, SO
Malin Hallmén Christensson Ma, NO
Karin Allén En, Sv
Roberta Lubiana Ma
Eva-Charlotte Nilsson Hkk, Sv
Carina Rasmusson Speciallärare

Hoppa till navigering