Elev i arbete. Foto och licens: Åsa Siller

Skolan i tiden, en skola att växa i!

Hjärupslundsskolan är en 7-9 skola med cirka 320 elever belägen i Hjärup. Skolan erbjuder en positiv miljö med engagerade vuxna och i huset finns också Bibliotek och Fritid. Utemiljön är skapad för unga i rörelse och vi har skateboardramp, basket- och bandyplan och en multisportplan i direkt anslutning till skolan.

Läs mer »

Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat och presterar högre än förväntat även med hänsyn taget till föräldrars utbildningsnivå och elevsammansättning.

Läs mer »

Slaget om kakan

Vi välkomnar er till årets spex av årskurs 9.

Läs mer »

Besök på Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö

Ett besök på Tekniska muséet i Malmö stod på programmet när 7:orna hade Klassens dag.

Läs mer »

Till elever i blivande åk 7

Fredag 25 maj 08:45 är du välkommen till oss på Hjärupslundsskolan för att bekanta dig med din nya klass och några av dina nya lärare. Vi samlas 08:45 på skolgården där vi samlas i […]

Läs mer »

Klassindelning åk 7 ht 2018

Idag skickar vi ut klasslistor till blivande åk 7 höstterminen 2018. Vi hoppas att posten levererar dem under fredagen.

Läs mer »