Socionom i skola

Hej! Jag som arbetar som socionom i skola på Hjärupsslundsskolan heter Pernilla Witt.

Jag är anställd av socialförvaltningen och finns vissa dagar som resurs på skolan.

Jag är på skolan måndag till torsdag

Du som elev

När du behöver någon att prata med som finns där och lyssnar på dig. Det finns inget som är rätt eller fel att prata med oss om. Ofta handlar samtalen med elever om familjen, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet, sexualitet, om du känner dig ledsen eller funderar på vem du är.

Hur får du kontakt med mig?

Kom förbi mitt rum på skolan, lägg en lapp i brevlådan, maila, ring eller skicka ett sms. Be en lärare eller en förälder att ta kontakt med mig.

Du som förälder

Om du känner oro för ditt barn/ungdom, behöver stöd i din föräldraroll eller hjälp i samarbetet med skolan. Jag kan vara länken till ytterligare hjälp från t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller kommunens Resurscentrum.

Du som skolpersonal

Jag ingår i skolans elevhälsoteam och stöttar och vägleder i vårt gemensamma elevvårdande arbete. Vi kan alltid diskutera elev/grupp/klass och se om vi gemensamt kan hitta en lösning. Konsultation ges vid misstanke om att en elev far illa. Rådgivning kan ges vid anmälan till socialtjänsten.

Jag har tystnadsplikt

Det betyder att det som du berättar för oss får jag inte föra vidare.

Och anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten finns inskriven i socialtjänstlagen. Det innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

 

 

 

 

Kontakt

På telefon 0709 – 45 11 29

eller via mail:

pernilla.witt@staffanstorp.se

 

 


 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available