Inspirationsbild Illustration & Licens: C Stad & Landskap

Hjärups park – en ny park i Staffanstorps kommun

Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet är att skapa en park med en enkel grundstruktur och olika delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och en mångfald av upplevelser.

Läs mer »

Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park och nya bostadsområdet

Nu är det äntligen dags för projekten Hjärup nordost 3 med fortsatt bostadsutbyggnad och Hjärups park att anläggas. De två projekten har slagits samman för att utföras i samma entreprenad och beräknas vara färdiga för slutbesiktning i juli 2021.

Läs mer »

Plantering pågår

Nu planterar entreprenören de sista buskarna i etapp 2. De stora planteringsytorna som gapat tomma under sommaren har nu kompletterats med fler buskar. Planteringen skulle gjorts redan förra hösten och då var det alldeles […]

Läs mer »

Nu går det att boka friluftsscenen i Hjärups park

Nu är friluftsscenen i Hjärups park färdigställd och kan därmed bokas till arrangemang. Friluftsscenen är till för alla och kan användas både spontant och planerat. Scenen måste dock bokas i förväg om man vill försäkra sig om att få tillgång till den under en specifik tid eller ett specifikt datum.

Läs mer »

Nu pågår plantering och färdigställande av etapp 2

Entreprenören jobbar hårt med att plantera alla träd och buskar samt att färdigställa grusgångarna. Det mycket torra vädret gör att det tyvärr ryker och dammar en del både när entreprenören kör med maskinerna, men även jordflykt på ytorna som ännu inte har etablerat gräs.

Läs mer »

Förberedelse för plantering

Entreprenören jobbar för fullt med att förbereda ytorna inför sådd och plantering.

Läs mer »