En ny park i Hjärup

Illustration & licens: C Stad & Landskap

Då det finns begränsat med allemansrättslig mark i närheten av Hjärup har Staffanstorps kommun beslutat att utveckla en ca 10 ha stor park (en fotbollsplan = 0,7 ha) i ett område som nu är jordbruksmark.

Parken ska inbjuda till lek, rekreation och motion, och vara en plats där hjärupsbor och besökare i alla åldrar kan samlas och umgås. Den kommer att ramas in av den befintliga villabebyggelsen i söder, nyanlagda Hjärups IP i öster, området Trädgårdslunden som håller på att byggas i norr och Hjärupslundsskolan i väster.

Till största delen kommer parken bestå av naturlika planteringar och böljande ängar som görs tillgängliga genom motionsslingorna och kopplingar till befintligt och kommande vägnät i bebyggelsen kring parken. Längs gångvägarna kommer man passera genom spännande platser i form av siktlinjer och dungar av exotiska arter.