En ny park i Hjärup

Illustration & licens: C Stad & Landskap

Då det finns begränsat med allemansrättslig mark i närheten av Hjärup har Staffanstorps kommun beslutat att utveckla en ca 10 ha stor park (en fotbollsplan = 0,7 ha) i ett område som nu är jordbruksmark.

Parken ska inbjuda till lek, rekreation och motion, och vara en plats där hjärupsbor och besökare i alla åldrar kan samlas och umgås. Den kommer att ramas in av den befintliga villabebyggelsen i söder, nyanlagda Hjärups IP i öster, området Trädgårdslunden som håller på att byggas i norr och Hjärupslundsskolan i väster.

Till största delen kommer parken bestå av naturlika planteringar och böljande ängar som görs tillgängliga genom motionsslingorna och kopplingar till befintligt och kommande vägnät i bebyggelsen kring parken. Längs gångvägarna kommer man passera genom spännande platser i form av siktlinjer och dungar av exotiska arter.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available