Hur gör man en park?

När man ska anlägga en park krävs det lite mer planering än när man ska ordna om i trädgården.

Läs mer