Informationsmötet avklarat

Informationsmöte Foto: Håkan Nilsson

Den 27:e augusti hölls informationsmöte om Hjärups park i Hjärupslundsskolans matsal. Kommunen ställde upp med fyra tjänstemän och tre politiker som stod beredda att ta emot frågor och synpunkter på parken och ett 40-tal nyfikna medborgare deltog.

Stadsbyggnadschefen Pontus Borgstrand inledde kvällen med att hälsa mötesdeltagarna välkomna innan plan- och exploateringschefen Thomas Lexén gick igenom bakgrunden till projektet och tidigare planering. Därefter tog parkingenjör Karl Andersson vid och presenterade gestaltningsprogrammet för parken.

Ämnen som diskuterades var bland annat behovet av hundrastplats, höjd på pulkabacken och friluftsscenen. De åsikter som insamlats i pappersformat är sammanställda i ett dokument som ni hittar här: Synpunkter från informationsmötet.

Vad händer nu då?

De förslag, åsikter och önskemål som framkom under mötet har gåtts igenom och kommer att delges projektören. Till årsskiftet hoppas kommunen på att vara i hamn med projekteringen av de första etapperna och därefter ska en entreprenör, det vill säga den som kommer utföra arbetet, upphandlas. Om allt vill sig väl tas det första spadtaget i början av 2015!