Tätning av dammen

Vy mot Uppåkravallen och Uppåkraskolan Foto Staffanstorps kommun

För att undvika grundvatteninträngning eller läckage av dagvatten till och från dammen kommer den tätas med ett material som heter bentonit. 

Den platta skånska slätten är vacker och praktisk på många sätt, men när det kommer till dagvattenhantering i självfallsledningar så stöter man på lite problem. Dagvattenledningarna, alltså de ledningar som går från exempelvis rännstensbrunnar, har ett fall på bara några promille. Det låter inte som så mycket, men när det rör sig om flera hundra meter så kommer man ner en bra bit i marken.

För att dammen och midsommarytan, som även fungerar som översvämningsyta vid extrem nederbörd, ska kunna ha önskad funktion så måste de ligga lågt. Resultatet är att grundvatten tränger in i dammen om man inte tätar botten. Om det skulle ske skulle den inte kunna svälja den mängd vatten som är beräknad och därmed skulle vi få översvämningar där vi inte vill ha det. 

Grundvattensänkning inför anläggandet av dammen. Foto Karl Andersson

Tätningen av botten kommer bestå av en bentonitmatta, en slags tjock fiberduk som är fullpackad med bentonit. Bentonit är ett lermaterial som sväller då det blir blött och därmed tätar väldigt bra. Men det räcker inte bara med bentonitmattan då gundvattentrycket hade gjort så att mattan hade fyllts med vatten underifrån, som en jättestor vattenballong. Därför lägger man på ett lager med lera som tynger ner mattan innan man släpper på vattnet.