Vinteruppehåll men inte stilla

Dammen i vinterskrud Foto: Karl Andersson

Huvuddel 1 av Hjärups park – etapp 1 avslutades i december. Arbetet fram till dess har kretsat kring den östra dammen och cykelbanorna, och med facit i hand har allt gått bra. Men bara för att marken är frusen vilar vi inte inne på kontoret.

Huvuddel 2 av etapp 1 planeras nu närmre. Även detta arbete kommer utföras av Peab Anläggning, och det är nu den första delen av parken ska bli färdig. Marken ska bearbetas ytterligare för att få rätt höjder, friluftsscenen ska byggas, bron ska lyftas på plats och träd, buskar och perenner ska planteras. Detta arbete påbörjas någon gång i vår och ska vara färdigt innan 2016 är slut.

Etapp 1 inringat i rött och etapp 2 grönmarkerad. Foto: Håkan Welin Översikt

Vi har också börjat titta på upphandling av projektör på etapp 2 av parken. Gestaltningsprogrammet som togs fram under 2014 ligger som grund för detaljprojekteringen av de centrala och västra delarna av parken. De kommer bland annat innehålla pulkabacke, en mindre damm med brygga samt planteringar av både skog, äng och lund. Etapp 2 är den sista delen av parken, så när den är klar är även parken färdig. Det betyder dock inte att utvecklingen av parken är färdig: lekplats, hundrastgård, utomhusgym och andra aktivitetsytor kommer senare att komplettera parken så att det blir en plats för alla åldrar!