Dammen är färdig

En mötesplats med trappor i granit och sittplatser har skapats öster om bron.

Dammen har på den här sidan en mer strikt karaktär med stenfyllda gabioner och ett snyggt och funktionellt staket. Besökaren ges möjlighet att stanna upp, slå sig ner i solen eller ta en fika tillsammans med vänner.

På andra sidan bron har dammen ett mer naturligt intryck och omges av böljande gräsytor för lek och avkoppling. Här finns också en hel del träd och planteringar och besökaren ges möjlighet att komma nära vattnet.

Grönstråk längs dammen. Foto: Anna Palm