Färdig – men inte klar!

Den första etappen av parken är nu färdigbyggd och godkänd.

Entreprenörens arbete har besiktigats och godkänts. Nu börjar arbetet med att sköta och underhålla parken, och se till att alla växter utvecklas på bästa sätt så att parken hela tiden är trevlig att vistas i för besökaren. Under våren kommer det att utföras en del mindre arbete med bland annat kompletteringsplanteringar och målningsarbete på bron.

I mitten på juni kommer segeltaket över scenen att komma på plats och därefter hoppas vi att scenen kommer till stor glädje för många.