Scentak med förhinder

Tyvärr har arbetet med scentaket stött på problem och därmed kommer det inte att vara på plats till midsommar.

Leverantören av scentaket har tidigare utlovat att taket skulle vara på plats innan midsommar. Idag kan man tyvärr konstatera att så inte kommer att vara fallet. Det är ytterst beklagligt och från kommunen sida har vi gjort allt som står i vår makt för att förmå leverantören att stå för sitt löfte.

Tyvärr har oförutsedda komplikationer uppstått och vi tillsammans med leverantören av takkonstruktionen kan bara beklaga situationen.

På torsdag den 29 juni kommer ett nytt försök till montering att göras.

Vårt mål är att vi i slutändan får en gedigen konstruktion som är hållbar över lång tid och därmed kommer många till glädje.