Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park

Ni som har passerat Hjärups park den senaste veckan har säkert märkt av en del aktivitet på det västra området närmst Hjärupslundsskolan. Det är Skanska som nu har påbörjat arbetet med utbyggnaden av etapp 2.

Den första delen av etapp 2 består av större planteringar, gräsytor, grusgångar i stenmjöl samt ett dike som skall gå längs med fastigheterna i söder vid Vångavägen och Slättvägen. Etapp 2 kommer likt etapp 1 att bebyggas i två omgångar. Det innebär att vi inte kommer bygga klart hela parken i år, utan den mittersta delen som innehåller en pulkabacke och en damm kommer att utföras i nästa och sista delen av utbyggnaden. Den röda markeringen på kartbilden nedan visar vilka ytor som kommer att färdigställas i höst/vinter.

Anläggningsarbetet utförs av Skanska Sverige AB som har etablerat sig vid slutet av Ämnesvägen. I förra veckan bladades grässvålen av på ytan längst i väst och härnäst i tidplan ligger schakt för grusgångarna samt överbyggnaden av dessa, därefter kommer schakt för dike samt markmoduleringen av parkytorna att utföras.

Entreprenaden beräknas vara färdig i början av 2018. Vi har i dagsläget inget beslut på när nästa och sista delen av etapp 2 blir aktuell.