Arbete med förhinder

På grund av den mycket regniga hösten så har tyvärr Skanska blivit tvungen att avbryta arbetet med anläggandet av etapp 2 delområde 1.

Läs mer

Nu bygger vi bouleplaner

Nu har anläggandet av två bouleplaner i parkens första etapp i norra delen påbörjats. Vi hoppas att de kommer att komma många till glädje och att det kommer att rulla många klot här framöver.

Läs mer