Arbete med förhinder

På grund av den mycket regniga hösten så har tyvärr Skanska blivit tvungen att avbryta arbetet med anläggandet av etapp 2 delområde 1.

Det är tyvärr inte möjligt att fortsätta arbetet förrän det torkat upp i marken. Som det ser ut just nu går det inte vare sig att hårdgöra ytor eller anlägga planteringsytor och uppfylla de krav som ställts. Vi avvaktar därför bättre väder och att området torkar upp innan Skanska fortsätter med att färdigställa den påbörjade etappen.