Förberedelse för plantering

Entreprenören jobbar för fullt med att förbereda ytorna inför sådd och plantering.

Jorden bearbetas och det blandas in mulljord i planteringsytorna. Det rullas ut ogräsduk i det som ska bli landskapsplanteringar och grusgångarna färdigställs.

Slutbesiktning är planerad till före midsommar.