Nu pågår plantering och färdigställande av etapp 2

Entreprenören jobbar hårt med att plantera alla träd och buskar samt att färdigställa grusgångarna. Det mycket torra vädret gör att det tyvärr ryker och dammar en del både när entreprenören kör med maskinerna, men även jordflykt på ytorna som ännu inte har etablerat gräs.

För att hinna bli klara till slutbesiktningen innan midsommar kommer entreprenören att arbeta på nationaldagen och eventuellt även till helgen den 9-10 juni.

 

Dagens leverans av växter. Foto: Anna Palm