Nu går det att boka friluftsscenen i Hjärups park

Nu är friluftsscenen i Hjärups park färdigställd och kan därmed bokas till arrangemang. Friluftsscenen är till för alla och kan användas både spontant och planerat. Scenen måste dock bokas i förväg om man vill försäkra sig om att få tillgång till den under en specifik tid eller ett specifikt datum.

Bokning av scenen sker genom att kontakta Tekniska enheten via telefon: 046-25 11 00 eller e-post. Tänk på att vara ute i god tid när du ska boka scenen, då det är först till kvarn som gäller. Innan ett större arrangemang kommer Tekniska enheten utföra en försyn samt en eftersyn tillsammans med sökanden. Detta för att följa upp eventuella skador på scen- och parkanläggningen.

Vid arrangemang på allmän platsmark behöver du även ansöka om tillstånd hos Polisen i enlighet med ordningslagen. De kommer då ta ut en handläggningsavgift för att hantera ditt ärende. Det går bra att kontakta Tekniska enheten innan du ansöker om tillstånd för att försäkra dig om att tilltänkt datum är ledigt samt för att reda ut eventuella frågor som rör förutsättningarna på platsen.

Bakom scenen står ett grönt elskåp där det finns 4 stycken eluttag. Lyft på locket, sätt i sladden och vrid på timern. Upptill på scenens master finns det öglor som kan användas för upphängning av högtalare eller lampor. Tekniska enheten tillhandahåller inget material som kan tänkas behövas till diverse arrangemang, utan sökande får själv ordna med de redskap och material som denne behöver. Tekniska enheten har heller ingen lokal i närheten som kan fungera som omklädningsrum eller för förvaring.

Vi hoppas att scenen kommer användas flitigt och att ni alla kommer få mycket glädje av den!