Plantering pågår

Nu planterar entreprenören de sista buskarna i etapp 2. De stora planteringsytorna som gapat tomma under sommaren har nu kompletterats med fler buskar. Planteringen skulle gjorts redan förra hösten och då var det alldeles […]

Läs mer