Plantering pågår

Nu planterar entreprenören de sista buskarna i etapp 2.

De stora planteringsytorna som gapat tomma under sommaren har nu kompletterats med fler buskar. Planteringen skulle gjorts redan förra hösten och då var det alldeles för blött, sen blev det en för torr sommar för plantering.

Nu har de sista plantorna kommit i jorden.