Plantering pågår

Nu planterar entreprenören de sista buskarna i etapp 2. De stora planteringsytorna som gapat tomma under sommaren har nu kompletterats med fler buskar. Planteringen skulle gjorts redan förra hösten och då var det alldeles […]

Läs mer

Nu går det att boka friluftsscenen i Hjärups park

Nu är friluftsscenen i Hjärups park färdigställd och kan därmed bokas till arrangemang. Friluftsscenen är till för alla och kan användas både spontant och planerat. Scenen måste dock bokas i förväg om man vill försäkra sig om att få tillgång till den under en specifik tid eller ett specifikt datum.

Läs mer

Nu pågår plantering och färdigställande av etapp 2

Entreprenören jobbar hårt med att plantera alla träd och buskar samt att färdigställa grusgångarna. Det mycket torra vädret gör att det tyvärr ryker och dammar en del både när entreprenören kör med maskinerna, men även jordflykt på ytorna som ännu inte har etablerat gräs.

Läs mer

Förberedelse för plantering

Entreprenören jobbar för fullt med att förbereda ytorna inför sådd och plantering.

Läs mer

Nu slutför vi etapp 2

Äntligen har det torkat upp tillräckligt efter den blöta hösten så entreprenören Skanska har påbörjat de sista arbetena i parken. De kommer att lägga ut matjord och färdigställa gångvägarna samt plantera buskar och träd. Arbetet beräknas vara klart månadsskiftet maj- juni.

Läs mer

Arbete med förhinder

På grund av den mycket regniga hösten så har tyvärr Skanska blivit tvungen att avbryta arbetet med anläggandet av etapp 2 delområde 1.

Läs mer