Nu bygger vi bouleplaner

Nu har anläggandet av två bouleplaner i parkens första etapp i norra delen påbörjats. Vi hoppas att de kommer att komma många till glädje och att det kommer att rulla många klot här framöver.

Läs mer

Scentak med förhinder

Tyvärr har arbetet med scentaket stött på problem och därmed kommer det inte att vara på plats till midsommar.

Läs mer

Färdig – men inte klar!

Den första etappen av parken är nu färdigbyggd och god

Läs mer

Dammen är färdig

En mötesplats med trappor i granit och sittplatser har skapats öster om bron.

Läs mer

Första skoptagen

Arbetet på Hjärups park – etapp 1 är nu påbörjat. Etapp 1 består av gång- och cykelvägar, den östra dammen, och det östra parkområdet som dammen ligger i, närmst Staffansvallen.

Läs mer

Informationsmötet avklarat

Den 27:e augusti hölls informationsmöte om Hjärups park i Hjärupslundsskolans matsal. Kommunen ställde upp med fyra tjänstemän och tre politiker som stod beredda att ta emot frågor och synpunkter på parken och ett 40-tal nyfikna medborgare deltog.

Läs mer