Att ta hand om regnvattnet

Allt eftersom vi bygger ut och anlägger så kallade hårdgjorda ytor (det vill säga asfalts-, betong- och stenytor) ökar vi problemet med regnvattnet, eller dagvattnet som det heter i facktermer.

Läs mer

Informationskväll Hjärups Park

Onsdagen den 27/8 klockan 18.00 kommer vi från kommunen till Hjärupslundsskolan för att informera om den nya parken som planeras i Hjärup.

Läs mer

Hur gör man en park?

När man ska anlägga en park krävs det lite mer planering än när man ska ordna om i trädgården.

Läs mer