Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park och nya bostadsområdet

Nu är det äntligen dags för projekten Hjärup nordost 3 med fortsatt bostadsutbyggnad och Hjärups park att anläggas. De två projekten har slagits samman för att utföras i samma entreprenad och beräknas vara färdiga för slutbesiktning i juli 2021.

Läs mer

Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park

Ni som har passerat Hjärups park den senaste veckan har säkert märkt av en del aktivitet på det västra området närmst Hjärupslundsskolan. Det är Skanska som nu har påbörjat arbetet med utbyggnaden av etapp 2.

Läs mer

Etapp 2 Hjärups park

Utbyggnaden av Hjärups park fortsätter till hösten. Etapp 2 kommer likt etapp 1 att delas upp och anläggas i 2 omgångar. Mer information kommer i början av hösten.

Läs mer

Ett lyft för Hjärups park

Brofundamenten i kanten av dammen i den framtida Hjärups park har gapat tomma hela vintern, men i onsdags lyftes den 8 ton tunga träbron äntligen på plats.

Läs mer

Vinteruppehåll men inte stilla

Huvuddel 1 av Hjärups park – etapp 1 avslutades i december. Arbetet fram till dess har kretsat kring den östra dammen och cykelbanorna, och med facit i hand har allt gått bra. Men bara för att marken är frusen vilar vi inte inne på kontoret.

Läs mer

Tätning av dammen

För att undvika grundvatteninträngning eller läckage av dagvatten till och från dammen kommer den tätas med ett material som heter bentonit.

Läs mer