Arbete med förhinder

På grund av den mycket regniga hösten så har tyvärr Skanska blivit tvungen att avbryta arbetet med anläggandet av etapp 2 delområde 1.

Läs mer

Nu bygger vi bouleplaner

Nu har anläggandet av två bouleplaner i parkens första etapp i norra delen påbörjats. Vi hoppas att de kommer att komma många till glädje och att det kommer att rulla många klot här framöver.

Läs mer

Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park

Ni som har passerat Hjärups park den senaste veckan har säkert märkt av en del aktivitet på det västra området närmst Hjärupslundsskolan. Det är Skanska som nu har påbörjat arbetet med utbyggnaden av etapp 2.

Läs mer

Etapp 2 Hjärups park

Utbyggnaden av Hjärups park fortsätter till hösten. Etapp 2 kommer likt etapp 1 att delas upp och anläggas i 2 omgångar. Mer information kommer i början av hösten.

Läs mer

Scentak med förhinder

Tyvärr har arbetet med scentaket stött på problem och därmed kommer det inte att vara på plats till midsommar.

Läs mer

Färdig – men inte klar!

Den första etappen av parken är nu färdigbyggd och god

Läs mer