Att ta hand om regnvattnet

Allt eftersom vi bygger ut och anlägger så kallade hårdgjorda ytor (det vill säga asfalts-, betong- och stenytor) ökar vi problemet med regnvattnet, eller dagvattnet som det heter i facktermer.

Läs mer

Informationskväll Hjärups Park

Onsdagen den 27/8 klockan 18.00 kommer vi från kommunen till Hjärupslundsskolan för att informera om den nya parken som planeras i Hjärup.

Läs mer

En ny park i Hjärup

Då det finns begränsat med allemansrättslig mark i närheten av Hjärup har Staffanstorps kommun beslutat att utveckla en ca 10 ha stor park (en fotbollsplan = 0,7 ha) i ett område som nu är jordbruksmark.

Läs mer