Hjärups park – en ny park i Staffanstorps kommun

Inspirationsbild Illustration & Licens: C Stad & Landskap

Parken ska bli ett nytt natur- och rekreationsområde i Hjärup. Målet
är att skapa en park med en enkel grundstruktur och olika
delområden som kan erbjuda en stor variation av aktiviteter, rum och
en mångfald av upplevelser.

Området ska fungera som en vardagspark för promenader, lek, motion, hundrastning, grillning, avkoppling, valborgsfirande, midsommarfirande med mera. Då den är så pass stor kommer utbyggnaden ske etappvis.

Staffanstorps kommun vill utveckla ett ca 10 hektar stort område, som
idag är åkermark, till en framtida park i Hjärup. Parken
omgärdas av befintliga villor samt idrottsplats och nya
bostadsområden inklusive ny skola. Den är även tänkt att
användas för att hantera dagvatten från områdena norr om parken. Parkens gång- och cykelvägar kommer kopplas på de befintliga och kommande vägarna i den omkringliggande bebyggelsen för att göra den tillgänglig från alla vädersträck.

Webbplatsen staffanstorp.se/hjarupspark har vi skapat för att kunna hålla allmänheten uppdaterad om hur det går med projektet. Här kan man till exempel hitta gestaltningsprogrammet för Hjärups Park.

Hoppa till navigering